Chcesz pomóc ?

Dowiedz się jak możesz pomóc naszym podopiecznym

Potrzebujesz pomocy ?

Tutaj dowiesz się jak uzyskać pomoc od naszej Fundacji

Nasi podopieczni

Zobacz osoby wspierane przez naszą Fundacje

Jeżeli pragniesz wspomóc fundację przekaż 1% ze swojego podatku lub ofiaruj darowiznę:

89 9527 0007 0030 2856 2000 0001

KRS 0000311436

Fundacja

Celem fundacji jest:

Ochrona zdrowia społeczeństwa, profilaktyka zdrowia i wzrost świadomości społecznej w zakresie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Są one realizowane poprzez wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej;

Działania zdrowotno-profilaktyczne oraz zabiegi lecznicze, dla społeczeństwa;

Promocja zdrowia, lansowanie zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie wiedzy medycznej;

Propagowanie metod leczniczych, uzupełniających medycynę współczesną , oraz technik leczniczych i diagnostyki z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, zwłaszcza dalekiego wschodu;

Działalność edukacyjną wydawniczą i badawczą;

Organizowanie i prowadzenie wykładów, prelekcji, dyskusji, zajęć korekcyjnych itp. w zakresie problematyki dotyczącej patologii społecznych–zwłaszcza uzależnień i ich skutków dla jednostki, rodziny i społeczeństwa;

Udzielanie wszechstronnej pomocy uczestnikom wypadków komunikacyjnych;

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych;

Prowadzenie dyżurów wspierająco-konsultacyjnych dla osób uwikłanych w problemy wynikające z patologii społecznych;

Udzielanie niezbędnych porad psychologicznych, socjalnych i prawnych, w zakresie rozwiązywania problemów związanych z patologiami społecznymi i kształtowania społecznie pożądanych postaw i umiejętności;

Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie pokrywającym się z celami działania Fundacji,

Uczestnictwo w przetargach i konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowia i przeciwdziałania patologii społecznej;

Organizowanie imprez i szkoleń promujących zdrowie i wiedzę medyczną

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

FUNDACJA SALUS PRO FAMILIA
www.salusprofamilia.org
email: fundacja@salusprofamilia.org
58-200 Dzierżoniów, ul. Bohaterów Getta 10
KRS 0000311436

Jeżeli pragniesz wspomóc fundację przekaż 1% ze swojego podatku lub ofiaruj darowiznę:
89 9527 0007 0030 2856 2000 0001